Over mij

Ik ben geboren op 14 oktober 1965 in Haarlem. In de kinderjaren ben ik een aantal keren verhuist, naar Eindhoven, Paramaribo en uiteindelijk voor het merendeel opgegroeid in Amersfoort. Na de middelbare school ging ik fysiotherapie studeren in Amsterdam. Vanaf 1992 tot en met 2002 heb ik gewerkt als fysiotherapeut in Duisburg (Duitsland). In die periode heb ik verschillende vervolgopleidingen gedaan, onder andere sportfysiotherapie en manuele therapie. In 1996 begon ik aan de opleiding Osteopathie aan de I.A.O. In juni 2001 behaalde ik mijn Diploma Osteopathie. In 2006 heb ik mijn Bachelor of Science degree in Osteopathie gehaald aan de University of Westminster in London.

Aanpak in Osteopathie

Vanaf januari 2002 ben ik werkzaam als Osteopaat in Amersfoort. Mijn voorkeur voor osteopathie ligt hem in het feit dat ik interesse heb in de mens en in de oorzaken die leiden tot klachten of ziekten. Ik ben dus niet louter geïnteresseerd in één onderdeel van het lichaam. Het is wel degelijk van groot belang om bij ziekten lokaal te onderzoeken naar structurele afwijkingen, zoals de medische geneeskunde doet. En natuurlijk zijn medische behandelingen bij tijd en wijle noodzakelijk. Bij het zoeken naar de oorzaak zal het hele lichaam onderzocht moeten worden, want regelmatig zit de oorzaak elders in het lichaam. Genezing begint bij het begrijpen van het probleem. Een blijvende kwaliteitsverandering en genezing kan alleen maar plaatsvinden bij het corrigeren van de primaire dysfunctie. Met groot respect voor het functioneren van het lichaam tracht ik zoveel mogelijk het lichaam op deze wijze te benaderen.

Educatie

Boeken die mij aanspreken in dit zelfde gedachtengoed zijn van Jiddu Krishnamurti. “Alleen vanuit een absolute stilte van de geest ontstaat er transformatie en een blijvende verandering in de mens”. Bewustwording van onze eigen gevoelens, spanningen en gedachten hebben mijn interesse. Om hier actief mee bezig te zijn volg ik de opleiding van Frans de Vlieger: ‘transitie naar vrijheid’ (www.cvop.nl). Uiteraard spreken de boeken van de ontdekker en grondlegger van de Osteopathie Dr. A.T. Still (1828 – 1917) mij aan en zijn opvolgers W.G. Sutherland en Rollin Becker. Samen met collega Ton van der Heiden (Veldhoven) heb ik jaren geleden een onderzoeksmethode ontwikkeld. Op basis daarvan hebben Ton en ik een postgraduate cursus ontwikkeld voor onze collega osteopaten. Deze cursus, genaamd ‘Be Still and Know’ hebben wij in april van 2012 voor het eerst gegeven en in Polen (Wroclaw) in 2018.

Praktijk en Nascholing

Vanaf Januari 2016 werk ik met de praktijk aan huis aan de Arnhemseweg 40 in Leusden. Om geregistreerd te blijven als osteopaat moeten wij een verplichte nascholing volgen. Wij moeten minimaal 170 uren nascholing volgen in 5 jaar tijd. Door de jaren heen heb ik vele cursussen gevolgd, om het overzichtelijk te houden heb ik een indeling gemaakt. Mijn interesse ligt met name op het leren gebruik maken van het genezingsvermogen in het lichaam.

Biodynamische cursussen

 • Biodynamics, 8 cursussen van James Jealous (https://jamesjealous.com)
 • De pathway, 10 cursussen aan de Sutherland cranial college in Engeland (https://scco.ac).
 • Osteopathie op het craniosacrale vlak.
 • 2 cursussen van Hanneke Nusselein, D.O.
 • Osteopathie op fluïdiek niveau van René Zweedijk, D.O.

Cursussen vanuit embryologisch oogpunt

 • Brain development and morphodynamics van P. van de Heede, D.O.
 • Het Hart van P. van de Heede, D.O.
 • Geïntegreerde technieken, 4 cursussen van Frank de Bakker, D.O.
 • Cursus Embryo in bewustzijn van Sander Kales, D.O.
 • Cursus embryologie van Prof. Dr. Jaap van der Wal

Osteopathie en filosofie

 • Filosofie van Osteopathie van Walter McKone, D.O.
 • Filosofie van osteopathie van Kurt Pattyn, D.O.
 • Cursus Osteopathy with Alain Abehsera, M.D., D.O.
 • The way Osteopathy met Bruno Ducoux, D.O.

Osteopathie en baby’s

 • 3 cursussen van pediatrie osteopathy aan de Sutherland cranial college.
 • Paediatric Neurology met Kok Weng Lim, D.O.
 • Praktijk begeleider van Congres Kinderosteopathie

Overige cursussen

 • Craniale zenuwen van J.P. Barral, D.O.
 • Visceral joints met J.P. Barral, D.O.
 • Chronische Pijn, nieuwe inzichten met Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper.
 • Fasciatherapie van S. Paoletti, D.O.

Be Still and Know

Onze eigen post graduate cursus, ‘Be Still and Know’, samen met Ton van der Heiden, D.O.

Peter van Dommelen