Peter van Dommelen
Peter van Dommelen

Als osteopaat ben ik geïnteresseerd in de lichamelijke oorzaken en de ontstaanswijzen van klachten. Wat is er gebeurd in het leven van deze persoon dat juist deze klacht is ontstaan? Het komt voor dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is, bijvoorbeeld een val of een ongeluk. Maar meestal is er niets merkbaars gebeurd en ontstaan er toch klachten. Soms komt de oorzaak overeen met de klachtenregio. Iemand heeft buikpijn en de oorzaak zit ook in de buik. Regelmatig wordt de oorzaak elders in het lichaam gevonden. Oorzaken kunnen zich in iedere structuur van het lichaam bevinden. Oorzaak en klacht (symptoom) moeten dan wel een relatie hebben. Naast het achterhalen van deze oorzakelijke structuur, die verantwoordelijk is voor de klachten, ben ik geïnteresseerd in de ontstaanswijze en het ontstaansmoment. Met ‘de ontstaanswijze’ bedoel ik die gebeurtenis die er voor gezorgd heeft dat de klachten zijn ontstaan. Deze gebeurtenis kan recent zijn ontstaan of langer geleden. Het komt regelmatig voor in de praktijk dat gebeurtenissen in de jeugd zijn ontstaan en op latere leeftijd worden geactiveerd en dan ontstaan de klachten. Dit achterhalen van de ontstaanswijze en het ontstaansmoment zijn van groot belang voor het begrijpen van de klacht. Genezing begint bij het begrijpen van het probleem?

De oorzakelijke structuur wordt in de osteopathie de primaire dysfunctie genoemd. Deze primaire dysfunctie is de belangrijkste dysfunctie in het lichaam op dat moment en deze wordt dan ook behandeld. Zowel in het onderzoek als de behandeling maak ik gebruik van overwegend zachte corrigerende technieken. Het is de bedoeling dat het lichaam van de client de primaire dysfunctie blijvend corrigeert. Mijn handen en daarmee de behandeltechnieken zijn altijd het middel waardoor het lichaam kan corrigeren. Met deze blijvende correctie is het lichaam instaat de klachten te genezen.

Na de behandeling geven we het lichaam even de tijd om het herstel voort te zetten. De vervolgbehandeling volgt op het moment dat de vorige behandeling is uitgewerkt soms is dat één week, soms is dat een aantal weken. Na iedere behandeling wordt er geëvalueerd. Als we merken dat er geen verbetering meer zit in de klachten dan wordt, in overleg met u, de behandeling gestaakt en eventueel gezocht naar een andere therapie.