Praktijk voor osteopathie-vandommelen

Baby’s en kinderen

Lichamelijke klachten

Sport klachten

Long COVID

Praktijk voor osteopathie Peter van Dommelen

Als osteopaat ben ik geïnteresseerd in de lichamelijke oorzaken en de ontstaanswijzen van klachten. Wat is er gebeurd in het leven van deze persoon dat juist deze klacht is ontstaan? Het komt voor dat er een duidelijk aanwijsbare oorzaak is, bijvoorbeeld een val of een ongeluk. Maar meestal is er niets merkbaars gebeurd en ontstaan er toch klachten. Soms komt de oorzaak overeen met de klachtenregio. Iemand heeft buikpijn en de oorzaak zit ook in de buik. Regelmatig wordt de oorzaak elders in het lichaam gevonden. Oorzaken kunnen zich in iedere structuur van het lichaam bevinden. Oorzaak en klacht (symptoom) moeten dan wel een relatie hebben. Naast het achterhalen van deze oorzakelijke structuur, die verantwoordelijk is voor de klachten, ben ik geïnteresseerd in de ontstaanswijze en het ontstaansmoment.

Wat is osteopathie

Osteopathie heeft een filosofische basis en is gebaseerd op natuurlijke principes. De osteopaat kijkt naar het lichaam vanuit een mechanisch oogpunt. Zo is beweging in het lichaam een voorwaarde voor een goede functie. Gezondheid is afhankelijk van het juist bewegen van het hele lichaam. Dit geldt voor alle structuren, organen, zenuwstelsel, bloed circulatie, botten, gewrichten en dergelijke. Een verminderde beweeglijkheid leidt tot een verminderde functie en uiteindelijk tot klachten.

Waarom osteopathie

Osteopathie is een holistische benadering die zich richt op het vinden van de primaire oorzaak van lichamelijke klachten, ik ben gespecialiseerd in het identificeren van deze oorzaken. of ze nu recent zijn of hun oorsprong vinden in de jeugd. Door gebruik te maken van zachte corrigerende technieken streef ik ernaar het lichaam te helpen zichzelf te genezen. Met deze techniek help ik het lichaam zichzelf te genezen.

 

Wat krijg je vergoed

Osteopathie wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Ik ben geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.) en ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Alleen de behandelingen van een geregistreerd osteopaat komen in aanmerking voor vergoeding. Dit vanwege de kwaliteitseisen die het register stelt en waar verzekeraars zich achter hebben geschaard.