Lichamelijke klachten

In mijn praktijk als osteopaat streef ik ernaar om de onderliggende oorzaken van lichamelijke klachten te achterhalen en te behandelen. Het komt regelmatig voor dat lichamelijke klachten zonder een merkbare reden zijn ontstaan. In mijn osteopatisch onderzoek ga ik op zoek naar de oorzaken.

Traumatische oorsprong van klachten

“Traumatische” gebeurtenissen uit de jeugd leiden nog al eens tot klachten op latere leeftijd. Deze gebeurtenissen of ervaringen kunnen geactiveerd worden door herinneringen aan het voorval of trauma. Het lichaam reageert en hierdoor ontstaat een klacht eigenlijk ‘overnight’.

Complexiteit van het lichaam

Het lichaam is een complex systeem waarin alles met elkaar verbonden is. Een klacht in het ene deel van het lichaam kan zijn oorsprong vinden in een heel ander deel. In de osteopathie noemen we de oorzaak van de klacht de ‘primaire dysfunctie’. Dit is de belangrijkste dysfunctie in het lichaam op dat moment en deze wordt dan ook behandeld.

Behandeltechnieken en herstel

Tijdens zowel het onderzoek als de behandeling maak ik gebruik van voornamelijk zachte corrigerende technieken. Het doel is om het lichaam in staat te stellen de primaire dysfunctie blijvend te corrigeren. Met deze correctie kan het lichaam verder herstellen.

Vervolgbehandelingen en welzijn van de cliënt

Na elke behandeling geef ik het lichaam de tijd om verder te herstellen. Vervolgbehandelingen worden gepland op basis van de voortgang van de patiënt. Het welzijn van de patiënt staat altijd voorop. Als er geen verdere verbetering wordt waargenomen, zal ik in overleg met u de behandeling staken en eventueel zoeken naar een andere therapie.