Osteopatisch Consult

Een osteopatisch consult bestaat uit een anamnese, inspectie, een klinisch onderzoek, een osteopatisch onderzoek en de osteopatische behandeling. Dit duurt ongeveer 50 minuten in beslag.

Osteopathie heeft een eigen onderzoek en diagnostiek. Natuurlijk kunnen medische gegevens nuttig zijn voor het osteopatisch consult. De medische onderzoeksgegevens geven ons informatie over de lichamelijke en psychische gesteldheid maar zeggen niets over waar ik als osteopaat moet werken. Al meer dan 15 jaar werken collega Ton van der Heiden (Veldhoven) en ik met een eigen onderzoeksmethode. Hierin trachten we te achterhalen wat de oorzaak van de klacht is, hoe deze ontstaan is en wanneer deze ontstaan is. Deze onderzoeksmethode presenteren wij in een nascholingscursus. Dit hebben wij in Nederland gedaan aan collega’s en vorig jaar in Polen (Wroclaw).

Uiteindelijk wordt de primaire dysfunctie (oorzaak) behandeld en iedere keer wordt geëvalueerd hoe het gaat. Na een behandeling mag het lichaam even de tijd hebben om het herstel in te zetten. Het tijdsinterval tussen twee consulten kan variëren van één tot meerdere weken.

Anamnese

In een voorgesprekje vertelt u over uw klacht(en). U bent vrij om uw eigen verhaal te vertellen. Ook de medische onderzoeksgegevens of gegevens van andere therapeuten kunt u meenemen.

Inspectie

Na de anamnese wordt er een inspectie gedaan van de klachten. Indien nodig wordt ook uw houding in stand geobserveerd.

Klinisch onderzoek

Na de inspectie wordt het klinisch onderzoek gedaan. Hier wordt uw klacht onderzocht om te achterhalen waar u last van heeft. Er worden veiligheidstesten en provocatietesten gedaan om te weten of u wel osteopatisch behandeld mag worden. Als u niet osteopatisch behandeld mag worden, zal ik u doorsturen naar bijvoorbeeld uw huisarts of een ziekenhuis.

Osteopathisch onderzoek

In het osteopatisch onderzoek ga ik op zoek naar de oorzaak van uw klacht. Met de oorzaak bedoelen wij de primaire dysfunctie in uw lichaam. Dat is de grootste stoornis in uw lichaam, die verantwoordelijk is voor de klacht. Deze primaire dysfunctie is ook de oorzaak van het feit dat het lichaam de klacht zelf niet verder kan herstellen. Naast het vinden van deze primaire dysfunctie ga ik opzoek naar de ontstaanswijze en het ontstaansmoment. Bij het achterhalen van de ontstaanswijze en ontstaansmoment begrijpen we hoe de klacht is ontstaan.

Osteopathische behandeling

In mijn osteopatische behandeling wordt de primaire dysfunctie gecorrigeerd. Het is de bedoeling dat het lichaam deze dysfunctie corrigeert. Om dit zo goed mogelijk te doen maak ik gebruik van een indirecte behandeltechniek of ‘listening’-techniek. Dit is een zachte meevoelende techniek waarin de primaire dysfunctie tot een ‘Still-point’ wordt gebracht, op dat moment kan het lichaam de dysfunctie corrigeren. In het ‘Still-point’ treedt er een transformatie op. Dat wil zeggen dat het lichaam de spanning loslaat, hierdoor wordt de mens zich vaak bewust van de gebeurtenis die de dysfunctie veroorzaakt heeft.

Osteopathisch consult