Het herstellen na besmetting met het corona-virus verloopt nogal eens traag. Sommige mensen blijven na de besmetting nog lang met klachten zitten. Met name vermoeidheidsklachten, geen energie hebben en cognitieve klachten als concentratie problemen en snel overprikkelt zijn komen veel voor. Osteopathie houdt zich bezig met het herstel van klachten, dus ook het herstellen van long covid.
Hoe wordt dit gezien? De virale besmetting van corona heeft uw lichaam zwaar belast, niet alleen uw longen, maar ook andere organen die een rol spelen met de immuniteit. Dit is onder andere het lymfestelsel. Na een zware virale belasting kan het zijn dat het lymfestelsel niet meer voor 100% functioneert. En dan blijven klachten als vermoeidheid en spierpijnen lang bestaan en duurt het herstel weken of misschien wel maanden. De osteopaat kan helpen het lymfestelsel weer goed te laten functioneren.

Hierin zijn wij geen vervanging voor de medische wereld.
We vervangen ook niet de fysiotherapeut die er weer voor zorgt dat spierkracht en conditie verbeteren.
We zijn in dit geval wel complementair aan disciplines in de gezondheidszorg.