Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.

Wie ben ik

Pasfoto Peter van Dommelen
Ik ben geboren op 14 oktober 1965 in Haarlem. In de kinderjaren ben ik een aantal keren verhuisd, naar Eindhoven, Paramaribo en uiteindelijk voor het merendeel opgegroeid in Amersfoort. Na de middelbare school ging ik fysiotherapie studeren in Amsterdam.

Vanaf 1992 tot en met 2002 heb ik gewerkt als fysiotherapeut in Duisburg, Duitsland. In die periode heb ik verschillende vervolgopleidingen gedaan, onder andere sportfysiotherapie en manuele therapie. In 1996 begon ik aan de opleiding Osteopathie aan de I.A.O. In juni 2001 behaalde ik mijn Diploma Osteopathie.

In 2006 heb ik mijn Bachelor of Science degree in Osteopathy gehaald aan de University of Westminster in London.

Vanaf januari 2002 ben ik werkzaam als Osteopaat in Amersfoort. Mijn voorkeur voor osteopathie ligt hem in het feit dat ik interesse heb in de mens en in de oorzaken die leiden tot klachten of ziekten. Ik ben dus niet louter geïnteresseerd in één onderdeel van het lichaam. Het is wel degelijk van groot belang om bij ziekten lokaal te onderzoeken naar structurele afwijkingen, zoals de medische geneeskunde doet.  En natuurlijk zijn medische behandelingen bij tijd en wijle noodzakelijk.  Bij het zoeken naar de oorzaak zal het hele lichaam onderzocht moeten worden, want regelmatig zit de oorzaak elders in het lichaam. Oorzaken hebben altijd een ontstaanswijze en dus ook een ontstaansmoment of momenten. Alleen bij bij het achterhalen van de oorzakelijke structuur, ontstaanswijze en ontstaansmoment kan pas begrepen worden hoe de klacht is ontstaan.  Deze gegevens zijn voor mijn werk van essentieel belang, want alleen dan kun je de oorzakelijke structuur op de juiste wijze behandelen. Genezing begint bij het begrijpen van het probleem.  Blijvende verandering en genezing kan alleen maar van binnenuit komen. Met groot respect voor het functioneren van het lichaam tracht ik zoveel mogelijk het lichaam op deze wijze te benaderen. Een veel gebruikte behandeltechniek is de listening techniek, waarbij gebruik gemaakt wordt van het lichaam om zichzelf te genezen. Deze zienswijze is niet nieuw en dus ook niet nieuw in de osteopathie. De boeken van J. Krishnamurti spreken mij in erg aan. Alleen vanuit een absolute stilte van de geest ontstaat er transformatie en een blijvende verandering in de mens. Uiteraard spreken de boeken van de ontdekker en grondlegger van de Osteopathie Dr. A.T. Still mij aan. Lezen is zeer inspirerend, maar uiteindelijk komt het neer op doen en ervaren.

Samen met collega Ton van der Heiden (Veldhoven) heb ik jaren geleden een onderzoeksmethode ontwikkeld. Met deze onderzoeksmethode achterhaal je exact de primaire dysfunctie, zijn ontstaanswijze en ontstaansmoment. Deze werkwijze geeft een schat aan informatie over hoe klachten en ziekten ontstaan. Wat voor mij als voor u van groot belang is. Op basis daarvan hebben Ton en ik een postgraduate cursus ontwikkeld voor onze collega osteopaten. Deze cursus, genaamd 'Be Still and Know' hebben wij in april van 2012 voor het eerst gegeven.

Vanaf 2014 ben ik bezig geweest om een praktijk aan huis te gaan houden. Januari 2016 was de bouw van de praktijk klaar en ben ik verhuisd naar de Arnhemseweg 40 in Leusden. 

Door de jaren heen heb ik vele cursussen gevolgd onder ander op het vlak van de biodynamica in de Osteopathie, behandelingen van baby's en kinderen. 
Ik ben een 'Member of the Sutherland Cranial College of Osteopathy' (MSCCO). 
De onderstaande nascholingscursussen in de osteopathie heb ik gevolgd.
- 2002: Cranio Sacrale Osteopathie van H. Nusselein, D.O.;
- 2002: Balanced Ligamentous Tensions van H. Nusselein, D.O.;
- 2003: Fasciatherapie van S. Paoletti, D.O.;
- 2003-2004: Geïntergreerde Technieken, F. de Bakker, D.O.;
- 2003-2009: De Sutherland Cranial College te Londen (modules 1 tot en met 9);
- 2005: Osteopathie op Fluidiek niveau, R. Zweedijk, D.O.;
- 2005: Biodynamic, Phase 1, C.Sullivan, D.O.;
- 2005- 2011: CORPP (Mechelen); Biodynamics van James Jealous, D.O.;
- 2007: Bio-energetische osteopathie volgens R. Fulford van Z. Commeaux, D.O.;
- 2007: Craniale zenuwen van J.P. Barral, D.O.;
- 2008: Brain development and morphodynamics van P. van de Heede, D.O.;
- 2010: Het Hart van P. van de Heede, D.O. ;
- 2012: Filosofie van Osteopathie, Walter McKone, D.O.
- 2012: Filosofie van osteopathie , Kurt Pattyn, D.O.
- 2013: Praktijk begeleider van Congres Kinderosteopathie.
- 2016: Cursus Embryo in bewustzijn van Sander Kales, D.O.
- 2017: Cursus Osteopathy with Alain Abehsera, D.O.
: 2018: The way Osteopathy met Bruno Ducoux, D.O.
- 2018: Paediatric Neurology met Kok Weng Lim, D.O.
- 2018: Be Still and Know; eigen post graduate cursus gegeven met Ton van der Heiden.
- 2019: Visceral joints met J.P. Barral, D.O.
- 2019: Chronische Pijn, nieuwe inzichten met Dr. Ben van Cranenburgh, neurowetenschapper.

Praktijk voor osteopathie
Peter van Dommelen

Arnhemseweg 40
3832 GM  Leusden
033 - 472 14 96
06 - 14 32 32 22
info@osteopathie-vandommelen.nl

Bereikbaarheid »

Behandelingen alleen op afspraak!

Bedrijfslogo NRO  Bedrijfslogo NVO