Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.

Filosofie

Osteopathie is in eerste instantie een filosofie over gezondheid en het ontstaan van ziekte. De osteopatische  filosofie is gebaseerd op principes uit de natuur. Zo is beweeglijkheid een voorwaarde voor een goede functie. Gezondheid is afhankelijk van het juist bewegen van alle structuren ofwel organen in het lichaam. Stagnatie van circulatie, hoe klein dan ook, leidt tot klachten en uiteindelijk ziekte. Er zijn veel mechanismen in het lichaam om de bloedcirculatie, lymfestroming en de stroming van het hersenvocht op gang te houden. Zoals het pompen van het hart en de ademhaling. Maar ook 'blokkades' in het lichaam kunnen de circulatie vertragen en moeilijker laten verlopen.  

In de praktijk komt het er op neer dat ik altijd zoek naar de grootste stoornis die de klachten veroorzaakt. De vragen die mij bezig houden bij iedere patiënt zijn: Waarom geneest deze persoon niet van zijn klachten of ziekte? Wat belemmert het verdere genezingsproces?  Als ik het iets specifieker zeg:  Waar zit die stoornis of primaire dysfunctie die het verdere herstel belemmert? Voor genezing is zoals gezegd een optimale circulatie nodig. De bloed circulatie, arterieel en veneus, maar ook lymfatisch en het hersenvocht. Naast de circulatiestroom is bezenuwing idem van groot belang voor een juiste functie. Ook de zenuw moet vrij kunnen bewegen en om goed te kunnen functioneren. Een blokkade, of obstructie kan van structurele aard te zijn en zichtbaar gemaakt worden met medische onderzoeksmethoden. Maar ook slechts een kleine, continue druk verhoging leidt tot stuwing van circulatie en druk op zenuwen wat uiteindelijk leidt tot klachten. Bij het ontstaan van de klacht wordt rekening gehouden met het feit dat het lichaam als eenheid functioneert in relatie tot zijn omgeving en ontwikkeling.

Wetenschap

De moderne wetenschap heeft zijn oorsprong in het gedachtegoed van René Descartes en Isaac Newton. Lichaam en geest zijn in die gedachte gescheiden en wiskunde is nodig om de objectieve wereld te onderzoeken. Deze wetenschappelijke wijze van onderzoeken heeft ons veel gebracht. Vooral voor wat betreft het bouwen huizen, bruggen, machines en computers met hun haast oneindige hoeveelheid mogelijkheden. De moderne medische wetenschap maakt ook gebruikt van deze cartesiaanse zienswijze van onderzoeken. In deze wetenschappelijke benadering gaat men ervan uit dat de onderzoeker niet mee doet met het onderzoek. De onderzoeker beïnvloedt het onderzoek niet.  Althans dat denkt men. Echter vele onderzoeken wijzen uit dat de onderzoeker altijd invloed heeft op het onderzoek betreffende het levende, mens dier en plant. Om het leven volledig te onderzoeken en te begrijpen is de cartesiaanse wijze van onderzoeken niet voldoende. Het verklaart namelijk niet waarom een proces in het lichaam plaats vindt. Johann Wolfgang von Goethe komt met een andere zienswijze om de natuur, het levende, te onderzoeken. Deze wijze van onderzoeken, the Goethian-Stillian philosophy of science,  wil eigenlijk zeggen dat de waarnemer in elk onderzoek meedoet en medebepalend is. De onderzoeker en de onderzoeksmethode zijn beiden bepalend in het onderzoek. Dit gegeven wordt ook bevestigt door de opkomst van de kwantummechanica. Zie voor meer informatie; Goethe's organic vision: http://waltermckone.wordpress.com/osteopathy/goethes-organic-vision/

Voor ons als osteopaten, maar ook voor u als patiënt is dat wel duidelijk. Er moet wel een goede verstandshouding zijn tussen osteopaat en patiënt.  Als osteopaat en patiënt elkaar totaal niet liggen zal er over het algemeen geen sprake zijn van een succesvolle therapie. Uiteraard wordt het werk als osteopaat zo objectief mogelijk gedaan, echter mensen beïnvloeden elkaar wederzijds in elkaars nabijheid. Wetenschap heeft verscheidene keren aangetoond dat ons lichaam continu reageert op andere mensen. Dit gebeurd op bewust niveau maar ook op een onderbewustzijn niveau. Er is cellullaire informatie overdracht tussen mensen. Er is zelfs genetische informatie overdracht tussen mensen. Ons lichaam, de cellen van ons lichaam en zelfs dus de genen van de cellen van ons lichaam reageren continu in de nabijheid van anderen. Dit geldt voor de praktijk, maar ook voor het wetenschappelijk onderzoek in de osteopathie. In het osteopatisch onderzoek beïnvloedt de onderzoeker (osteopaat) met zijn aanwezigheid het onderzochte object (de patiënt). In de cartesiaanse denkwijze van onderzoeken zou het niet uitmaken wie het onderzoek of behandeling doet. Echter steeds meer onderzoeken wijzen uit dat het wel degelijk uitmaakt wie de onderzoeker of behandelaar is. De maatschappelijke erkenning van osteopathie is steeds meer afhankelijk van gerandomisseerd dubbelblind wetenschappelijk onderzoek.  De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek in de Osteopathie (SWOO) houdt zich in Nederland bezig met de wetenschap in de Osteopathie.  

Osteopathie is niet gebaseerd op wetenschap, maar op principes. Deze principes zijn natuurlijke mechanismen toegepast op het lichaam. Het corrigeren van een dysfunctie in het lichaam, creëert de mogelijkheid tot genezing.

Mijn citaat is dan ook:

Als je het mechanisme begrijpt, is wetenschap overbodig.Ambacht of Praktijk

Wij zijn als osteopaten mechanisch geschoold. Dat wil zeggen, wij onderzoeken het lichaam op zijn beweeglijkheid. In het osteopatisch onderzoek zoeken we naar die structuur in het lichaam die niet goed beweegt en stoort in het functioneren van het lichaam. Osteopathie is qua uitvoering een manuele geneeswijze met een filosofische achtergrond en gebaseerd de medische basis principes uit de anatomie, embryologie en fysiologie.

In mijn werkwijze zoek ik naar de grootste stoornis in het lichaam, ofwel de primaire dysfunctie, zijn ontstaanswijze en ontstaansmoment. Deze primaire dysfunctie ontstaat door bijvoorbeeld een trauma, ongeluk of een emotioneel aangrijpende gebeurtenis. Het achterhalen van deze gebeurtenis is van belang om te begrijpen wat er in lichaam afspeelt dat geleid heeft tot de klacht of klachten. Deze 'traumatische' gebeurtenis kan wel eens langer geleden zijn, maar door een herinnering weer actief worden. Het lichaam herleeft als het ware de gebeurtenis nog een keer en dan gaan er klachten ontstaan. In de psychiatrie worden deze herinneringen aan een trauma een 'reminder' genoemd. Deze reminders komen niet alleen bij psychiatrische patiënten voor, of bij soldaten die door de oorlog getraumatiseerd zijn, maar bij iedereen. Zo kan ik me heel goed de geur van een mooie bloem herinneren die bij ons in de tuin in Suriname stond. Als ik diezelfde geur ergens anders ruik, dan heb ik een perfecte herinnering aan de tijd in Suriname. En zo reageert mijn lichaam dan ook. Nu was dat geen trauma, waardoor het alleen maar een prettige ervaring is, maar als het wel een trauma zou zijn, dan reageert mijn lichaam op dezelfde wijze als destijds. Met een verkramping, scheefstand, pijn in de rug of misselijkheid. Het verklaart dat mensen zonder, voor hunzelf aanwijsbare oorzaak plotseling de volgende dag weer rugpijn hebben, migraine of buikpijn. Het achterhalen van deze gebeurtenis en reminder levert een grote winst op voor het begrijpen van het probleem en het behandelresultaat is daardoor beter.

De behandeling is erop gericht om de primaire dysfunctie te corrigeren. Het lichaam reageert altijd op een manuele behandeling. Het is de bedoeling de manuele behandeling zo perfect en efficiënt mogelijk uit te voeren. Voor de osteopaat is het belangrijk dat hij heel goed voelt dat de correctie ook goed is geweest. Perfectie speelt een belangrijke rol in genezing.

In de woorden A.T. Still: 

'An intelligent head will soon learn that a soft hand and a gentle move is the hand and head that get the desired result' 

(p. 230 uit 'Autobiography of Andrew Taylor Still, 1897).


Praktijk voor osteopathie
Peter van Dommelen

Arnhemseweg 40
3832 GM  Leusden
033 - 472 14 96
06 - 14 32 32 22
info@osteopathie-vandommelen.nl

Bereikbaarheid »

Behandelingen alleen op afspraak!

Bedrijfslogo NRO  Bedrijfslogo NVO