Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.
Welkom

Welkom op mijn website!

Ik ben Peter van Dommelen, osteopaat D.O.-M.R.O., B.Sc. en geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (N.R.O.). Tevens ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.). Op deze site staat informatie over Osteopathie, de Osteopatische behandelingen van baby’s, kinderen, volwassenen en sporters.

Osteopathie bij baby's

Het is misschien belangrijk om te weten dat osteopathie geen specialismen kent. Osteopathie is het toepassen van principes voor een natuurlijke genezing. De principes van genezing zijn voor een baby, kind of volwassenen hetzelfde. Een osteopaat kan zich wel verder verdiepen en zijn behandeltechnieken verfijnen, maar het gedachtegoed of filosofie van de osteopathie geldt voor iedereen. Iedere osteopaat wordt geacht baby's te kunnen onderzoeken en behandelen volgens de osteopatische principes. Toch is het behandelen van baby's niet hetzelfde als het behandelen van volwassenen. De principes zijn hetzelfde, maar de technieken verschillen. Dat is de reden dat osteopaten vele cursussen volgen met betrekking tot het behandelen van baby's en kinderen.

Zelf heb ik cursussen gevolgd met betrekking tot het behandelen van baby's in Engeland aan de Sutherland Cranial College. Deze College bestaat sinds 1993 en is in het leven geroepen om het werk van Willam Garner Sutherland (1973 - 1954) te onderrichten (http://www.sutherlandcranialcollege.co.uk)

In het onderzoek bij baby's wordt in eerste instantie gekeken of de baby wel in de osteopatische praktijk behandeld mag worden. Deze screening wordt altijd gedaan, mocht de baby een ziekte hebben die medisch behandeld moet worden dan verwijzen wij terug naar de huisarts of naar de kinderarts. Het osteopatisch onderzoek bij baby's wordt op de behandelbank gedaan. De ouders zitten naast de behandelbank bij hun baby. In het osteopatisch onderzoek wordt de wervelkolom, de ribben en de schedel onderzocht op beweeglijkheid, evenals de organen, maag, darmen, lever en milt. Ook de organen moeten goed bewegen om optimaal te kunnen functioneren. Het is zacht voelen naar spanning, bewegingsverlies of restrictie in het lichaam. Ook hier geldt wederom te zoeken naar de belangrijkste restrictie of stoornis. Deze primaire dysfunctie zoals die genoemd wordt, wordt behandeld. Uiteraard wordt ook de eerste nekwervel onderzocht op beweeglijkheid, het bekende K.I.S.S.-syndroom en gecorrigeerd indien nodig. (K.I.S.S. staat voor Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie). De behandeltechnieken zijn heel zachte technieken, wij noemen die listening technieken.

Ik gebruik nooit harde technieken (stevig mobiliseren of manipuleren) bij baby's.

Mijn behandelingen liggen in de lijn van de woorden van A.T. Still (ontdekker van de osteopathie): 'An intelligent head will soon learn that a soft hand  and a gentle move is the hand and head that get the desired result' (pagina 230 uit 'Autobiography of Andrew Taylor Still, 1897').

De dysfuncties of 'blokkades' die baby's kunnen hebben ontstaan in de zwangerschap, tijdens de geboorte of in de periode na de geboorte. Emotionele ervaringen kunnen daar de oorzaak van zijn. Dit zijn dan emotionele ervaringen die de moeder ook gehad heeft. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze klinische ervaringen van osteopaten. Ook Prof. D. Swaab (hersenonderzoeker en auteur van het boek 'Wij zijn ons brein') bevestigt dat er allerlei invloeden zijn ten tijde van de zwangerschap op de ontwikkeling van de baby. Maar ook de mechanische belasting van de geboorte kan osteopatisch goed behandeld worden. De baby wil nog wel eens zijn middenrif strak gespannen houden als  weerstand tegen de snelle, maar ook de te lange geboorte. Evenals de drukken die op de schedel zijn uitwerking hebben kunnen osteopatisch gecorrigeerd worden.

Reflux of verborgen reflux
Osteopatisch gezien ontstaat reflux door een te groot druk verschil tussen buik en borstorganen. Hierdoor stijgt het maagzuur gemakkelijk de slokdarm in met als gevolg pijn klachten en veel huilen. Zuurremmers zorgen ervoor dat het maagzuur de slokdarm niet meer irriteert. Echter het oorzakelijk mechanische probleem is niet opgelost. Het herstellen van de drukverschillen tussen buik en borst organen corrigeert de reflux. Ook hier geldt dat de osteopaat moet achterhalen waardoor deze drukverschillen zijn ontstaan, alleen dan kan de juiste dysfunctie behandeld worden, met het gewenste resultaat.

Darmkrampen
Ook de darmkrampen zijn osteopatisch goed te behandelen. Het komt regelmatig voor dat de darmen teveel spanning hebben, waardoor de passage van de voeding (melk) te traag gaat en de vertering niet optimaal verloopt. Het gevolg is dat het lichaam middels darmkrampen de stoelgang bevordert, wat pijnlijk is en leidt tot huilen. Ook hier moet de osteopaat de oorzaak van de hoge darmspanning achterhalen om zodoende deze te kunnen corrigeren. Regelmatig komt het voor dat de buik zelf behandeld moet worden of de 'blokkades' is de wervelkolom. Het behandelen van de oorzaak geeft een spanningsvermindering in de darmen met herstel van de functie.

Voorkeurshouding
Ook de oorzaak van de voorkeurshouding van het hoofd bij de baby ligt nog wel eens in een andere structuur dan de nekwervels. Natuurlijk is de nek belangrijk en moet indien nodig gecorrigeerd worden, maar regelmatig kom ik tegen dat de oorzaak ligt in het lymfestelsel hoog in het borstgedeelte. Dit ontstaat onder andere door te veel rek in deze regio tijdens de geboorte. Het lymfestelsel speelt een belangrijke rol met betrekkin tot de immuniteit van de regio daarboven. Ik kom dit nog wel eens tegen bij recidiverende middenoorontstekingen, chronische verkoudheden, sinusitis en dus ook een voorkeurshouding van het hoofd.

Scheef hoofdje of plagiocephalie
De schedel is nog zeer mobiel bij de baby kan en nog vervormen. Onze behandelingtechnieken aan de schedel is het corrigeren van de bewegingsverschillen tussen linker en rechterkant en voor en achterkant van de schedel. De baby mag geen voorkeurshouding hebben tijdens de slaap. Deze scheefstanden ontstaan doordat de drukken op de schedel ten tijde van de geboorte niet symmetrisch zijn geweest of doordat de baby een voorkeurshouding heeft met het hoofd en met de tijd gaat afplatten op de kant waar hij voortdurend op ligt.

Andere klachten
Ik heb hier de meest gangbare klachten beschreven die dagelijks in de praktijk behandeld worden. Mocht uw baby klachten hebben die hier niet bij staan en twijfelen of osteopathie zou kunnen helpen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met de praktijk.

Indicatielijst voor osteopathie bij baby's
- Onregelmatige schedeltjes, scheefstand van het hoofd (plagiocephalie);
- Voorkeurshouding met het hoofd;
- Huilbaby's;
- Refluxklachten;
- Moeite met boeren;
- Zuig- en slikproblemen;
- Buikkrampen en obstipatie;
- Slecht inslapen of licht slapen, vaak wakker in de nacht;
- Onrustig of niet lekker in je vel zitten;
- Eczeem;
- Chronische verkoudheden;
- Oorproblemen (oorpijn, druk op het oor, terugkerende oorontstekingen).

Osteopathie bij kinderen

In het osteopatisch onderzoek zoek ik naar die structuren in het lichaam die de klachten veroorzaken. Dat geldt ook voor het osteopatisch onderzoek bij kinderen. Dat is ook de reden dat wij als osteopaat klachten kunnen behandelen waar u in eerste instantie misschien niet aan zou denken. Bijvoorbeeld, dyslexie, recidiverende oorontstekingen of groeipijnen. Osteopathie heeft een holistische benadering bij klachten of ontwikkelingsachterstanden. Hierdoor kun je dus niet zeggen dat je bij dyslexie het hoofd moet behandelen. De ontwikkeling die moet plaatsvinden om de taal goed te leren en goed te leren lezen houdt met meer factoren samen dan alleen de hersenen. Deze factoren, onder andere de functie van de lever, darmen, doorbloeding van de hersenen, beweeglijkheid van schedelnaden en de nekwervels, spelen een rol bij de ontwikkeling en functie van de hersenen.

Voorbeeld 'Motorische ontwikkelingsachterstand'
Bij de behandeling van een motorische ontwikkelingsachterstand is de vraag: 'Waarom ontwikkelt dit onderdeel van het lichaam zich langzamer dan normaal?'. Deze zelfde vraag geldt ook voor onder andere dyslexie. Het kind had verder moeten zijn in zijn motorisch ontwikkeling, in vergelijk met leeftijdsgenootjes. In mijn osteopatisch onderzoek zoek ik antwoord op de vraag: 'Waar in het lichaam zit de dysfunctie die deze motorisch ontwikkeling vertraagd?'. Dat kan natuurlijk in het zenuwstelsel zitten, ter hoogte van de kleine hersenen, die de automatisch motoriek, evenwicht en coördinatie verzorgen. Maar de kleine hersenen krijgen informatie uit het hele lichaam, uit de grote hersenen, het hart, de buik, et cetera. Functiestoornissen elders in het lichaam kunnen dus verantwoordelijk zijn voor een veranderde informatiestroom in de kleine hersenen, wat uiteindelijk kan leiden tot een veranderde of vertraagde motorische ontwikkeling.

Voorbeeld 'Recidiverende oorontsteking'
Bij de behandeling van terugkerende oorontstekingen gaat het om de immuniteit ter hoogte van het oor. Natuurlijk zijn virussen en bacteriën mede verantwoordelijk voor de ontsteking. Echter als het immuunsysteem goed werkt, hebben virussen en bacteriën geen kans, of bijna geen kans tot ontwikkeling. De osteopatische benadering is dus het onderzoeken of er functiestoornissen zijn in het lichaam die de lokale immuniteit verlaagd. Regelmatig kom ik tegen dat het lymfestelsel hier verantwoordelijk voor is. De lymfstroom stagneert enigszins ter hoogte van de hals of het oor. Lichte stagnatie van de lymfestroom hier, geeft druk in het oor, vocht achter het oor en uiteindelijk hebben virussen en bacteriën de gelegenheid zich te ontwikkelen. De osteopatische benadering is er voor te zorgen dat het lymfestelsel weer optimaal gaat stromen. Of alle 'blokkades' die ervoor zorgen dat de lymfestroom stagneert op te heffen.

De osteopatische behandeling is er op gericht het lichaam te corrigeren zodat het weer optimaal gaat functioneren.

Ik wil er op wijzen dat ik geen harde of pijnlijke mobilisaties of manipulaties gebruik in de behandeling van baby's en kinderen.

U kunt op de indicatielijst voor osteopathie bij kinderen zien welke klachten zoal osteopatisch behandeld worden. Deze lijst is niet compleet, mocht u vragen hebben of osteopathie zou kunnen helpen bij uw kind, kunt u altijd contact met mij opnemen.

- Indicatielijst voor Osteopathie bij kinderen:
- Kinderen met een motorische achterstand;
- Onrustige kinderen;
- Concentratie problemen;
- Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie);
- Pijnklachten bij kinderen (hoofdpijn, buikpijn, keelpijn);
- Groeipijnen;
- Recidiverende oorontstekingen;
- Chronische verkoudheid;
- Kinderen met een scheve rug, scoliosis;
- Kinderen die in uw optiek te vaak ziek zijn of te vermoeid zijn;
- Eczeem;
- Bedplassen;
- Kaakpijn.

Osteopathie bij volwassenen

Het is misschien makkelijker weer te geven wanneer u niet naar de osteopaat moet. Als u medisch behandeld 'moet' worden, dan is osteopathie niet geïndiceerd. Dat wil zeggen als u een levensbedreigende ziekte heeft, zoals kanker of een bacteriële infectie (blindedarmontsteking, longontsteking, et cetera). Maar ook als u een botbreuk heeft is osteopathie in eerste instantie niet geïndiceerd. Als u geopereerd moet worden, dan is op dat moment osteopathie niet geïndiceerd. Echter voor en na de operatie zou osteopathie wel kunnen helpen. Voor de operatie zou osteopathie geïndiceerd kunnen  zijn, met als doel uw lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden op de operatie. Na de operatie kan osteopathie het herstel optimaliseren. Bij alle andere klachten en ziekten kunt u bij een osteopaat terecht. In mijn optiek behandel je als osteopaat ook niet de ziekte of de klacht. De ziekte of de klacht is een uiting van de problematiek van de mens. Ik behandel de mens. De behandeling is daar waar de mens zijn primaire dysfunctie of grootste stoornis heeft.  Niet alle ziekten zijn te genezen door de osteopaat, maar minder last hebben van de klachten kan veel winst betekenen.

Ieder mens heeft dysfuncties in zijn lichaam. Het lichaam compenseert op deze dysfuncties. Als u geen klachten heeft kan uw lichaam al zijn dysfuncties zonder klachten compenseren. Maar hoe meer het lichaam moet compenseren hoe moeilijker het wordt, het kost energie en je belastbaarheid wordt minder. Nu is het in het osteopatisch onderzoek zo dat je de belangrijkste dysfunctie eerst moet behandelen. Daar boek je als osteopaat de meeste winst. De belangrijkste dysfunctie is de primaire dysfunctie. Primaire dysfuncties ontstaan 'altijd' door een invloed van buitenaf. In het Engels noemen ze dat een 'external force'. Deze invloed of kracht is in te delen in fysische krachten, een mechanisch trauma (een val, auto ongeluk, hersenschudding, enkelverzwikking), blootstelling aan teveel straling, te hoge druk, of onderkoeling of verbranding. Andere invloeden die een primair dysfunctie kunnen geven zijn chemische invloeden. Dit kunnen ontstekingen zijn of als men in aanraking is gekomen met belastende/giftige stoffen. Daarnaast kunnen emotionele gebeurtenissen of trauma's ook tot een primaire dysfunctie leiden. Emoties die onverwerkt zijn gebleven worden opgeslagen in het lichaam en wel op iedere emotie op een specifieke locatie in het lichaam. Zo hebben onrechtvaardige gebeurtenissen een invloed op de functie van het lymfestelsel. Wij spreken tegenwoordig van informatie. Een bepaalde informatie die verantwoordelijk is voor de primaire dysfunctie in het lichaam. In mijn onderzoek tracht ik deze gegevens te achterhalen, evenals het tijdstip waarop de primaire dysfunctie ontstaan is. Bij het achterhalen van de primaire dysfunctie en de ontstaanswijze leren we begrijpen wat er in het lichaam veranderd is wat uiteindelijk leidt tot een klacht of ziekte.

Het doel van de behandeling is het corrigeren van de primaire dysfunctie. Alle dysfuncties hebben in meer of mindere mate bewegingsverlies. Het corrigeren van de beweging zoals dat voor het lichaam dient te zijn, corrigeert de dysfunctie. Het corrigeren van de beweeglijkheid is niet eenvoudig. Het vergt concentratie en gevoel. Soms moet je stevig werken soms uiterst zacht. Dat is geheel afhankelijk van de mens, de te behandelen structuur, de ontstaanswijze en het ontstaansmoment.

De onderstaande lijst is geeft u een idee van de klachten die er zoals in de osteopathiepraktijk behandeld worden. Staan uw klachten er niet bij en twijfelt u of osteopathie kan helpen, dan kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Indicatielijst voor osteopathie bij volwassenen:- Pijnklachten en stijfheid van de onderrug, nek, schouder, hbekken en ledematen;
- Sportblessures, overbelasting, peesontstekingen, slijmbeursontstekingen, shinsplints, verstuikingen, et cetera;
- Whiplashklachten en andere posttraumatische klachten;
- Hoofdpijnen en migraine;
- Duizeligheid en evenwichtsproblemen;
- Maagklachten (zuurbranden, maagpijn);
- Prikkelbaar Darm Syndroom (buikpijn, obstipatie, opgeblazen gevoel, flatulentie);
- Klachten na operaties;
- Bekkeninstabiliteit;
- Erge menstruatiepijnen;
- Incontinentieproblemen;
- Vermoeidheidsverschijnselen en concentratieproblemen;
- Een scala van klachten die medisch betiteld worden met: 'Daar moet u mee leren leven'.

Osteopathie in de sport

Osteopathie kent geen specialismen. Daarmee wordt bedoeld dat het osteopatisch principe van onderzoeken en behandelen op al het levende toepasbaar is. Het principe van genezen of herstellen is voor iedereen hetzelfde. En het osteopatisch principe, dat er geen blokkade, of druk mag zijn betreffende de circulatie en bezenuwing. De bloedcirculatie en lymfestroming moet zonder enige obstructie verlopen evenals de zenuwen die naar en van de te herstellen structuren lopen. Enige druk of compressie leidt tot een vertraging of stagnatie van het genezingsproces.

De oorzaak van de sportblessure moge soms duidelijk zijn, een verdraaiing van de knie, een enkelverzwikking, een botbreuk of een schouder uit de kom. In enkele gevallen moet er geopereerd worden en gerevalideerd bij de sportfysiotherapeut. Toch kan de osteopathie helpen na de operatie, naast de revalidatie van de sportfysiotherapeut. Regelmatig kom ik tegen dat er blokkades zijn in het lichaam door het sporttrauma of door andere, eerder opgelopen letsels. Deze blokkades belemmeren de voortgang van het herstelproces.

Daarnaast komen er sportblessures voor zonder trauma. Deze worden nog al eens, ten onrechte, verklaard met her idee dat het overbelasting is geweest. Bijvoorbeeld, de achillespeesblessure bij de hardloper. Terwijl hij met zijn andere been net zoveel stappen gemaakt heeft. Pees en spierklachten vinden hun oorzaak nog al eens in het lymfestelsel. Een haperend lymfestelsel zal de spier en pees minder goed herstellen en zwakker maken. Met deze verzwakte pees hardlopen leidt to irritatie en klachten. Ook hiervoor geldt het opsporen van de blokkade of blokkades die het lymfestelsel in zijn functie vermindert. Deze blokkade of blokkades behandelen geeft het lichaam de gelegenheid de pees te herstellen. Daarnaast wordt de pees sterker en kan het hardlopen weer opgepakt worden.

Bij sportblessures die ontstaan zijn na een fysiek trauma, en slecht of niet herstellen, is er meestal sprake van een minimale scheefstand in gewrichten of het letsel zit in het bot zelf. Bij een enkelverzwikking kantelt de bovenenkel minimaal, evenals een voetwortelbeentje, waardoor volledig herstel uitblijft. Maar door de verzwikking komt er ook een grote druk op het scheenbeen. Dit geeft een intra-osseuse dysfunctie of bewegingsverlies van het scheenbeen. Wij voelen een spanning in het bot zelf, wat zich uit in een pijnlijk gewricht bij belasten. Deze intra-osseuse dysfuncties komen vaak voor bij sporttrauma's of andere fysieke trauma's en leiden tot gewrichtsklachten. Deze intra-osseuse dysfuncties zijn goed te behandelen door ze een klein beetje te comprimeren om het lichaam de gelegenheid te geven de dysfunctie te herstellen.

In de osteopathie creëren wij de voorwaarden voor herstel of genezing. Deze voorwaarden, een optimale circulatie en bezenuwing, zijn deels verloren gegaan door trauma's uit het verleden. Soms zijn dat fysieke trauma's geweest, maar soms ook emotionele trauma's, of  doorgemaakte operaties of ontstekingen. U begrijpt, dit principe geldt voor iedereen, topsporter, amateursporter of geen sporter.

Mocht u vragen hebben of osteopathie iets kan betekenen voor uw sportblessure of klacht, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Praktijk voor osteopathie
Peter van Dommelen

Arnhemseweg 40
3832 GM  Leusden
033 - 472 14 96
06 - 14 32 32 22
info@osteopathie-vandommelen.nl

Bereikbaarheid »

Behandelingen alleen op afspraak!

Bedrijfslogo NRO  Bedrijfslogo NVO